دکتر محمد مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات اقتصادی دیده بان ثروت

عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان رابین

عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی شهدین گام

مدرس دانشگاه تهران، علامه، شریف

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کیلو کالا

دکتر محمد مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات اقتصادی دیده بان ثروت

عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان رابین

عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی شهدین گام

مدرس دانشگاه تهران، علامه، شریف

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کیلو کالا

مدیریت سرمایه گذاری

2 آگوست 2022 مدیریت ریسک کار آسانی است.

یکی از شرکت‌های مشاور مدیریت دانش معتبر در اروپا برای بررسی ارتباط مدیریت ریسک و مدیریت دانش یک سازمان در…

16 نوامبر 2018 تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک یعنی: مواجهه با رویدادها به شکل منطقی تفسیر تصمیمات گرفته شده بصورت منصفانه مراقبت از سرمایه…

16 نوامبر 2018 تیپ های شخصیتی ریسک

چهار تیپ اصلی در شخصیت ریسک عبارتند از: شخصیت های امنیت دوست شخصیت های خواهان پایداری شخصیت های خواهان رشد…