دکتر محمد مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات اقتصادی دیده بان ثروت

عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان رابین

عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی شهدین گام

مدرس دانشگاه تهران، علامه، شریف

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کیلو کالا

دکتر محمد مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات اقتصادی دیده بان ثروت

عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان رابین

عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی شهدین گام

مدرس دانشگاه تهران، علامه، شریف

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کیلو کالا

نوشته های بلاگ

مدیریت ریسک کار آسانی است.

مدیریت ریسک کار آسانی است.

یکی از شرکت‌های مشاور مدیریت دانش معتبر در اروپا برای بررسی ارتباط مدیریت ریسک و مدیریت دانش یک سازمان در صنعت بیمه را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان با بیش از 30،000 کارمند دارای زمینه‌هایی تجاری متنوعی بوده که از نظر بلوغ اطلاعات در سطوح  مختلفی قرار دارند. برخی از آن‌ها به طور فعال از طبقه‌بندی‌ اطلاعات استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از سیستم‌های برچسب‌گذاری کلی و سازماندهی نشده یا ساختارهای ساده استفاده می‌کنند.

با توجه به چالش‌ها مختلفی که در این سازمان وجود داشت بررسی‌های مختلفی انجام شد. در نهاست مشخص شد که بهبود  فرایند مدیریت و طبقه‌بندی اطلاعات نه‌تنها نیاز به استفاده از فناوری دارد، بلکه باید جمع‌آوری همزمان اطلاعات، ارزیابی وضعیت فعلی، آموزش ذینفعان و ایجاد اجماع برای اطمینان از موفقیت را در دستور کار خود قرار بدهد.

شرکت EK به منظور ایجاد یک استراتژی متمرکز برای مدیریت دانش و اطلاعات کارکنان با سازمان همکاری کرد. این استراتژی با استفاده از فناوری‌‌های ایجاد می‌شود که از طبقه‌بندی سازمانی پشتیانی می‌کند.

برچسب:
یک دیدگاه بنویسید