دکتر محمد مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات اقتصادی دیده بان ثروت

عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان رابین

عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی شهدین گام

مدرس دانشگاه تهران، علامه، شریف

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کیلو کالا

دکتر محمد مهدی سماواتی

رئیس هیئت مدیره گروه مدیریت سرمایه فاینوست

رئیس هیئت مدیره موسسه مطالعات اقتصادی دیده بان ثروت

عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان رابین

عضو هیئت مدیره هلدینگ صنعتی شهدین گام

مدرس دانشگاه تهران، علامه، شریف

رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان کیلو کالا

نوشته های بلاگ

تفکر مبتنی بر ریسک

16 نوامبر 2018 مدیریت سرمایه گذاری
تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک یعنی:

  • مواجهه با رویدادها به شکل منطقی
  • تفسیر تصمیمات گرفته شده بصورت منصفانه
  • مراقبت از سرمایه در مواقع بحرانی
  • تمایز بین خطر و ریسک قائل شدن
  • غیر متعصب برخورد کردن با تصمیمات
برچسب:
یک دیدگاه بنویسید